Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Centrum posiada prawo użytkowania nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. H. Sienkiewicza 10/12 składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych numerami 2834/1 i 2834/4 o łącznym obszarze 4.052 m 2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą LD1B/00017614/2, przy czym wykonywanie tego prawa zostało ograniczone do części opisanej wyżej nieruchomości, która jest użytkowana przez Telekomunikację Polska S.A. tj. części działek gruntu nr 2834/1 i nr 2834/4 wraz ze znajdującymi się na nich budynkami, o łącznej powierzchni użytkowej 1.972,02 m2, wyliczonej przez odliczenie od łącznej powierzchni użytkowej  powierzchni 257,39 m 2 użytkowanej przez Telekomunikację Polska S.A.

Działki zabudowane są następującymi obiektami:

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-09-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 469